Menu
img
om-iocn

ॐકાર સંપ્રદાયની આરતી

ॐ જય શ્રી ॐકારા
ભજો જય જય ॐકારા
નાદબ્રહ્મ પરમેશ્વર (2)
માને જગ સારા...... ॐ જય શ્રી જયકારા
પ્રણવબ્રહ્મ પરમેશ્વર, સૃષ્ટિ કે કર્તા,
ॐ સૃષ્ટિ કે કર્તા, જગપાલક સંહારક (2)
તુમ પાલનકર્તા.... ॐ જય શ્રી ॐકારા
વિષય વિકાર મિટાવે, ત્રિવિધ તાપ હરે,
ॐ ત્રિવિધ તાપ હરે, સંકટ સર્વ નિવારે (2)
સુખ સમૃદ્ધિ ભરે............. ॐ જય શ્રી ॐકારા...............
કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ કા, ॐ હી હૈ આધાર,
પ્રભુ ॐ હી હૈ આધાર, ‘પ્રિત’ બઢાયે ‘ઇશ’ મેં (2)
ખોલે મુક્તિ દ્વાર....... ॐ જય શ્રી ॐકારા
|| ॐ નમઃ ||

DownLoad Our iPhone and
Android Apps Today !