Menu
img
om-iocn

Omkar Chalisa

વિશ્વશાંતિ મંત્ર

|| ॐ શાંતિ શાંતિ વિશ્વમાન કુરુ કુરુ વામ સ્વાહા ||
(આ મંત્ર 27 વખત કરી આપની ઇચ્છાપૂર્તિ માટે સંકલ્પ કરી પછી ॐકાર ચાલીસા વાંચવી)

ॐકાર ચાલીસા

સાખી

સદગુરુ શરણ મેં લીજીયે, દીજે વો વરદાન
ॐકાર કે તેજ સે, મીટે તિમિર અજ્ઞાન

જય ॐકાર સૃષ્ટિ કે કર્તા, નાદબ્રહ્મ ત્રિભુવન કે ભર્તા || 1 ||
તીન ગુણો કે તુમ હો સ્વામી, પરમપિતા હે અંતર્યામી || 2 ||
શાસ્ત્ર-પુરાન અક્ષર કે આદિ, બ્રહ્મા, હરિ, હર ઓર સનકાદિ || 3 ||
જપત નિરંતર ॐ કી માલા, સૃજક, સંહારક, રખવાલા || 4 ||
સર્વ મંત્ર મેં ॐ હે આગે, કુંડલિની મૂલ સે જાગે || 5 ||
ॐ જપત હી ધ્વનિ વો જાગે, ભૂતપિશાચ મૂઠ લઇ ભાગે || 6 ||
શબ્દ-સૂર સબ ॐ સે પ્રકટત, ॐકાર હૈ નાદ અનાહત || 7 ||
યોગી ધ્યાન મેં રટે નિરંતર, ॐ હૈ સત્ય, શિવ, ઓર સુંદર || 8 ||
રિદ્ધિ, સિદ્ધિ હૈ ॐ કી દાસી, પડે નહીં ગલ જમ કી ફાંસી || 9 ||
ગ્રહદશા સબ ॐ સુધારે, જીવન મેં હો વ્યારે ન્યારે || 10 ||
મન-ક્રમ-વચન કી હોવે શુદ્ધિ, પ્રગટે ॐ સે સબ સદબુદ્ધિ || 11 ||
આત્મ-અનાત્મ વિવેક જગાવે, અંતઃકરણ કે દોષ મિટાવે || 12 ||
અગમ-નિગમ કે ભેદ બતાવે, પિંડ મેં હી બ્રહ્માંડ દિખાવે || 13 ||
પ્રણવમંત્ર કી મહિમા ભારી, જપો સદૈવ ॐ નરનારી || 14 ||
ॐ નમઃ કા મંત્ર જો ધ્યાવે, તીન લોક કી સંપત પાવે || 15 ||
ॐ ત્રિત્રાંશ ક્રિયા કી શક્તિ, ઇસી જન્મ મેં દે દે મુક્તિ || 16 ||
જીવન મેં ભર દેતા ઊર્જા, ॐ સા મંત્ર નહીં કોઇ દુજા || 17 ||
ॐકાર હૈ પ્રાણ ચેતના, સુર-નર-મુનિવર કરે વંદના || 18 ||
પ્રણવમંત્ર હૈ ગુરુ સમાના, તિમિર મિટાવે જો અજ્ઞાના || 19 ||
જ્ઞાન પ્રકાશ હૃદય મેં કર દેં, ચિદાનંદ અંતર મેં ભર દે || 20 ||
સાત ચક્રોં કા કર દે ભેદન, બ્રહ્મરંધ્ર મેં હો પ્રાણ કા સ્થાપન || 21 ||
યોગશક્તિ કા ॐ હૈ દ્યોતક, સત્ત-ચિત્ત-આનંદ કા હૈ વાચક || 22 ||
વેદ ઉવાચ હરિ ॐ તત સત, જગ હૈ મિથ્યા ॐ હી હૈ સત || 23 ||
ॐ હૈ ગંગાજલ સા પાવન, કર દેતા હૈ શુદ્ધ જો તન-મન || 24 ||
ॐકાર હૈ ચક્ર સુદર્શન, કાટે સર્વ પાપ કે બંધન || 25 ||
દૃશ્ય પદારથ સર્વ વિનાશી, કાલાતીત ॐ અવિનાશી || 26 ||
ॐકાર કો રામને ધ્યાયા, જનક સભા મેં ધનુષ ઉઠાયા || 27 ||
ગોવિંદ ને જબ ગીતા ગાઇ, ॐ ને અપની પહચાન બતાઇ || 28 ||
નિરાકાર-સાકાર મેં રાજે, સૃષ્ટિ કે કણ-કણ મેં વિરાજે || 29 ||
ધર્મ-અર્થ, કામ ઓર મુક્તિ, ॐ સે મિલે સર્વ સંતુષ્ટિ || 30 ||
ॐ કે બિના હૈ યજ્ઞ અપૂર્ણ, ॐ સે હી સ્વાહા સંપૂર્ણ || 31 ||
ॐકાર કો જિસને ધ્યાયા, લગી ઉસે ના જગ કી માયા || 32 ||
લખચોરાસી ફંદ છુડાયા, મોક્ષદ્વાર પે ॐ લે આયા || 33 ||
પંચમહાભૂતો મેં સમાયા, ચારો અંતઃસ્કરણ મેં છાયા || 34 ||
ॐકાર ગાયત્રી વિધા મેં, અમર તત્વ હૈ ॐ સુધા મેં || 35 ||
ॐકાર જો ગાવે નિસદિન, સારે કષ્ટ મિટે હર પલ છીન || 36 ||
શંકર કે ડમરુ મેં ગાજે, કૃષ્ણ કી મુરલી મેં બાજે || 37 ||
પાર્શ્વનાથ ભગવાન કે ભીતર, ગુંજે મંત્ર ॐ હી નિરંતર || 38 ||
“ॐઋષિ” સમાન સર્વ આત્મા, ॐ હૈ સૂર્ય સરિસ પરમાત્મા || 39 ||
જો યે પઢે ॐકાર ચાલીસા, સર્વ કાર્ય હો સિદ્ધ હમેશા || 40 ||

સાખી

ॐ પુરૂષ સૃષ્ટિકરન, હૈ પરબ્રહ્મ કા રૂપ
ॐકાર કો જો રટે, હોવે બ્રહ્મ સ્વરૂપ
|| ઇતિ શ્રી ॐઋષિ પ્રિતેશભાઇ વિરચિતં શ્રી ॐકાર ચાલીસા સંપૂર્ણમ્ ||

विश्वशांति मंत्र

|| ॐ शांति शांति विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा ||
(इस मंत्र का 27 बार जाप करके आपकी इच्छापूर्ति के लिए संकल्प करे उसके पश्चात ॐकार चालीसा का पाठ करे)

ॐकार चालीसा

साखी

सदगुरु शरण में लिजीए, दीजे वो वरदान |
ॐकार के तेजसे, मिटे तिमिर अज्ञान ||

जय ॐकार सृष्टि के कर्ता, नादब्रह्म त्रिभुवन के भर्ता || 1 ||
तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परमपिता हे अंतर्यामी || 2 ||
शास्त्र-पुरान अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरि हर और सनकादि || 3 ||
जपत निरंतर ॐ की माला, सृजक, संहारक, रखवाला || 4 ||
सर्व मंत्र में ॐ है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे || 5 ||
ॐ जपत ही ध्वनि वो जागे, भूतपिशाच मूठ लर्इ भागे || 6 ||
शब्द-सूर सब ॐ से प्रकटत, ॐकार है नाद अनाह्त || 7 ||
योगी ध्यान में रटे निरंतर, ॐ है सत्य, शिव और सुंदर || 8 ||
रिध्ध-सिध्ध हैं ॐ की दासी, पडे नहीं गल जमकी फांसी || 9 ||
ग्रहदशा सब ॐ सुधारे, जीवन में हो व्यारे न्यारे || 10 ||
मन-क्रम-वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ॐ से सब सदबुद्धि || 11 ||
आत्म-अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे || 12 ||
अगम-निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे || 13 ||
प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ॐ नरनारी || 14 ||
ॐ नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे || 15 ||
ॐ त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे दे मुक्ति || 16 ||
जीवन में भर देता उर्जा, ॐ सा मंत्र नहीं कोर्इ दूजा || 17 ||
ॐकार है प्राण चेतना, सुर-नर-मुनिवर करे वंदना || 18 ||
प्रणवमंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना || 19 ||
ज्ञान प्रकाश ह्रदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे || 20 ||
सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन || 21 ||
योगशक्ति का ॐ है धोतक, सत चित आनंद का है वाचक || 22 ||
वेद उवाच हरि ॐ तत् सत्, जग है मिथ्या ॐ ही है सत || 23 ||
ॐ है गंगाजल सा पावन, कर देता है शुध्ध जो तन-मन || 24 ||
ॐकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन || 25 ||
द्दश्य पदारथ सर्व विनाशी, कालातीत ॐ अविनाशी || 26 ||
ॐकार को रामने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया || 27 ||
गोविंद ने जब गीता गार्इ, ॐ ने अपनी पह्चान बतार्इ || 28 ||
निराकार-साकार में राजे, सृष्टि के कण-कण में विराजे || 29 ||
धर्म-अर्थ, काम और मुक्ति, ॐ से मिले सर्व संतुष्टि || 30 ||
ॐ के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ॐ से ही स्वाहा संपूर्ण || 31 ||
ॐकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया || 32 ||
लखचोरासी फंद छुडाया, मोक्षध्वार पे ॐ ले आया || 33 ||
पंचमहाभूतों में समाया, चारो अंतःष्करण में छाया || 34 ||
ॐकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ॐ सूधा में || 35 ||
ॐकार जो गावे निसदिन, सारे कष्ट मिटे हर पल छिन || 36 ||
शंकर के डमरु में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे || 37 ||
पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ॐ ही निरंतर || 38 ||
‘ॐऋषि ’ समान सर्व आत्मा, ॐ है सूर्य सरिस परमात्मा || 39 ||
जो यह पढे ॐकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिध्ध हमेशा || 40 ||

साखी

ॐपुरुष सृष्टिकरन, है परब्रह्म का रुप
ॐकार को जो रटे, होवे ब्रह्मस्वरुप ।।

VISHWA SHANTI MANTRA

|| OM SHANTI SHANTI VISHWAMAN KURU KURU VAM SWAHA ||
(This Mantra should be done 27 times everyday after then recite Omkar Chalisa.)

OMKAR CHALISA

SAKHI

JAY ॐKAR SRUSHTI KE KARTA, NADBRAHMA TRUBHUVAN KE BHARTA || 1 ||
TIN GUNO KE TUM HO SWAMI, PARAMPITA HAIN ANTARYAMI || 2 ||
SHASHTRA PURAN AKSHAR KE AADI, BRAHMA, HARIHAR AUR SANKADI || 3 ||
JAPAT NIRANTAR ॐ KI MALA, SRUJAK, SANHARAK, RAKHWALA || 4 ||
SARVA MANTRA MEIN ॐ HAIN AAGE, KUNDALINI MUL SE JAGE || 5 ||
ॐ JAPAT HI DHWANI WOH JAGE, BHUT PISACH MUTH LAI BHAGE || 6 ||
SABDA SUR SAB ॐ SE PRAKATAT, ॐKAR HAIN NAD ANAHAT || 7 ||
YOGI DHYAN MEIN RATE NIRANTAR, ॐ HAIN SATYA, SHIV AUR SUNDER || 8 ||
RIDDHI, SIDDHI HAIN ॐ KI DASI, PADE NAHI GAL JAM KI FANSI || 9 ||
GRAH DASHA SAB ॐ SUDHARE, JIVAN MEIN HO VYARE NYARE || 10 ||
MAN-KRAM-VACHAN KI HOVE SUDDHI, PRAGTE ॐ SE SAB SADBUDDHI || 11 ||
AATMA-ANATMA VIVEK JAGAVE, ANTAHKARAN KE DOSH MITAVE || 12 ||
AGAM NIGAM KE BHED BATAVE, PIND MEIN HI BRAHMAND DIKHAVE || 13 ||
PRANAV MANTRA KI MAHIMA BHARI, JAPO SADAIV ॐ NAR-NARI || 14 ||
ॐ NAMAH KA MANTRA JO DHYAVE, TIN LOK KI SAMPAT PAVE || 15 ||
ॐ TRITRANSH KRIYA KI SHAKTI, ISEE JANMA MEIN DE DE MUKTI || 16 ||
JIVAN MEIN BHAR DETA URJA, ॐ SA MANTRA NAHI KOI DUJA || 17 ||
ॐKAR HAIN PRAN CHETNA, SUR-NAR-MUNIVAR KARE VANDANA || 18 ||
PRANAV MANTRA HAIN GURU SAMANA, TIMIR MITAVE JO AGYANA || 19 ||
GYAN PRAKASH HRIDAY MEIN KAR DE, CHIDANAND ANTAR MEIN BHAR DE ||20||
SAAT CHAKRO KA KAR DE BHEDAN, BRAHMARANDHRA MEIN HO PRAN KA STHAPAN || 21 ||
YOG SHAKTI KA ॐ HAIN DHYOTAK, SAT-CHITT-ANAND KA HAIN VACHAK || 22 ||
VED UVACH HARI ॐ TAT SAT, JAG HAIN MITHYA ॐ HI HAIN SAT || 23 ||
ॐ HAIN GANGAJAL SA PAVAN, KAR DETA HAIN SUDDHA JO TAN-MAN || 24 ||
ॐKAR HAIN CHAKRA SUDARSHAN, KATE SARVA PAP KE BANDHAN || 25 ||
DRASHYA PADARATH SARVA VINASHI, KALATIT ॐ AVINASHI || 26 ||
ॐKAR KO RAM NE DHYAYA, JANAK SABHA MEIN DHANUSH UTHAYA || 27 ||
GOVIND NE JAB GITA GAI, ॐ NE APNI PAHCHAN BATAI || 28 ||
NIRAKAR SAKAR MEIN RAJE, SHRUSHTI KE KAN KAN MEIN VIRAJE || 29 ||
DHARMA-ARTH-KAM AUR MUKTI, ॐ SE MILE SARVA SANTUSHTI || 30 ||
ॐ KE BINA HAIN YAGYA APURNA, ॐ SE HI SWAHA SAMPURNA || 31 ||
ॐKAR KO JISNE DHYAYA, LAGI USE NA JAG KI MAYA || 32 ||
LAKHCHORASI FAND CHHUDAYA, MOKSHDWAR PE ॐ LE AAYA || 33 ||
PANCH MAHABHUTO MEIN SAMAYA, CHARO ANTAHSKARAN MEIN CHHAYA || 34 ||
ॐKAR GAYATRI VIDHA MEIN, AMARTATVA HAIN ॐ SUDHA MEIN || 35 ||
ॐKAR JO GAVE NISDIN, SARE KASHT MITE HARPAL CHHIN || 36 ||
SHANKAR KE DAMRU MEIN GAJE, KRISHNA KI MURLI MEIN BAJE || 37 ||
PARSHWANATH BHAGWAN KE BHITAR, GUNJE MANTRA ॐ HI NIRANTAR || 38 ||
ॐ RUSHI SAMAN SARVA AATMA, ॐ HAIN SURYA SARIS PARMATMA || 39 ||
JO YAH PADHE ॐKAR CHALISA, SARVA KARYA HO SIDDH HAMESHA || 40 ||

SAKHI

ॐ PURUSH SHRUSHTI KARAN, HAIN PARBRAHMA KA ROOP |
ॐKAR KO JO RATE, HOVE BRAHMASWAROOP ||

For Free Book Please Fill up below form

DownLoad Our iPhone and
Android Apps Today !